Brankári
András
Valacsay
Obrancovia
Juraj Samuel
Bača
Adam
Bauer
Maxim
Danylo
Záložníci
Tomáš
Gurský
Marko
Kopeliovič
Michael
Makarov
Patrik
Kubinec
Daniel
Farkas
Útočníci
Sebastián
Szegény
Oskar
Šeliga
Lester
Fekete
Bruno
Baláž
Oliver
Botló